Eng

「禁毒領袖學院」- 學員訓練日 III

社會福利 對外交流

「禁毒領袖學院」舉行第3次學員訓練日啦~!

今次一眾學員妮到銅鑼灣警官會所上堂,十分高興邀請到國際品牌既培訓總監Tracy,由呢位星級導師教導各位同學演說技巧同埋如何提升領導能力。

課程中所有同學仔都全程投入,一齊分享左佢地認為一個成功領袖應有既特質。

#YDAHK #禁毒領袖學院

#香港青年發展聯盟 #LION