Eng

「禁毒領袖學院」領袖才能訓練營

文娛體育 社會福利

炎炎夏日梗係要同陽光玩遊戲~!兩日一夜既「禁毒領袖學院」領袖才能訓練營係上星期六開營啦~~

一眾學員妮到八鄉少訊中心展開兩日一夜既訓練,齊齊挑戰唔同既任務,包括:雷射槍射擊、水合戰同一系列既歷奇活動,提升學員既領導才能同埋學習團隊精神。夜晚仲有學員們既才藝表演,唱歌、跳舞、彈結他、武術都難唔到佢地~!

妮到訓練營第二日,學員們都勇於挑戰自我,齊玩高空高空飛索、沿繩攀爬、高疊盤等等既遊戲。佢地勇於踏出舒適圈既一刻當然要紀錄一下喇~一齊睇下佢地有幾博盡啦!

 

#YDAHK #禁毒領袖學院

#香港青年發展聯盟 #LION