Eng

「禁毒領袖學院」懲教署馬坑監獄參觀

對外交流

琴日「禁毒領袖學院」學員來到赤柱同馬坑監獄參加由懲教署舉辦既「思囚之路」項目,學員親身體驗左被拘捕後既過程,包括:模擬法庭審訊 、監獄收押程序、居住嘅監獄囚室、在囚人士嘅日常工作、膳食及中式步操訓練等。
學員們都話今次既體驗令到佢地更加了解被捕後既情況,監獄運作及在囚人士既日常生活,同時亦反思干犯毒品罪行所付出既沉重代價

所以話,毒品一啖都咪制呀~!!

 

#YDAHK #香港青年發展聯盟

#禁毒領袖學院 #向毒品說不